shadow.png

網上訂房

成人 小童
搜尋

檢視, 更改及取消

地圖       |      往來機場      |      往來市區

酒店房客可享用酒店穿梭巴士服務,往返香港主要購物及商業中心 - 尖沙咀。
 

酒店往來市區
  酒店穿梭巴士 計程車(的士) 港鐵
旺角 25分鐘 25分鐘 25分鐘
尖沙咀 30分鐘 30分鐘 30分鐘

 

尖沙咀穿梭巴士班次時間表