shadow.png

网上订房

成人 小童
搜寻

检视, 更改及取消

地图      |      往来机场      |      往来市区

酒店房客可享用酒店穿梭巴士服务,往返香港主要购物及商业中心 - 尖沙咀。
 

酒店往来市区
  酒店穿梭巴士 计程车(的士) 港铁
旺角 25分钟 25分钟 25分钟
尖沙咀 30分钟 30分钟 30分钟

 

尖沙咀穿梭巴士班次时间表